Når man taler om kirken, taler man ikke kun om en bygning med tårn, orgel og alter, man taler nok så meget om det, der foregår i kirken og i tilknytning til kirken: gudstjenester, dåb, begravelser, konfirmandundervisning, børnekor, foredrag, spisning, sang, samtaler og meget mere. I Vindinge får vi nye og bedre vilkår til mange af de kirkelige aktiviteter, når det nye sognehus kan tages i brug efter planen til februar 2017.

Huset får en sal og et undervisningslokale, der kan slås sammen og i alt rumme op mod 100 mennesker. Desuden kommer der køkken, kontorer og mødelokale. Byggeriet bliver moderne at se på med skæve hjørner og flettet murværk men samtidig med klare referencer til den historieske bykerne. Gavlene er karakteristiske for landsbymiljøet og de bliver tydeligt markerede på den nye bygning, der i øvrigt får form som en firlænget gård med et lille grønt gårdmiljø i midten. Sognehuset bliver opført i røde mursten, der passer til kirkegårdsmuren.

Buskadset rundt om grunden er væk, og der skal i stedet anlægges terrasse og sættes bænke. Tanken er, at det nye hus skal åbne sig mere og byde de mange forbipasserende indenfor. Det er arkitektfirmaet Cornelius og Vöge Aps, der står bag tegningerne.

Gundplan - stuen
Kirkekontoret ligger som det første rum, når man kommer ind i huset. Den nordlige længe er en stor sal. Vinklen mod vest er et undervisningslokale/mødelokale. De to rum er adskilt med en foldedør og kan slås sammen. Køkken i det sydvestlige hjørne med et skævt hjørne, der gør gavlen tydelig, når man kommer ad Tingvej fra syd. Gode toiletforhold, også for kørestolsbrugere. Desuden et toilet med direkte adgang fra kirkepladsen, der kan fungerer som offentligt toilet.

 

visualisering af sal og undervisningsrum slået sammen og gårdmiljø i midten:

Grundplan - første sal
I den sydlige længe er der indrettet første sal, som skal rumme kontorforhold for præst og andre ansatte ved kirken. 

Kælder
Under den sydlige længe kommer der desuden kælder med med depot, fyrrum etc.

Placering og udtryk
Det nye hus kommer til at ligge samme sted på grunden som det gamle hus lå. Huset får skæve hjørner, der gør, at uanset hvor man kommer fra ser man et gavlmotiv, som er karakteristisk for landbymiljøet. Den særlige tagkonstruktion åbner desusen bygningen i retning mod kirken. 

se tegninger her