Kirkekontoret for Vor Frue og Vindinge sogne

 Kordegn Martin Gundersen
 Tingvej 12 , Vindinge
 4000 Roskilde

 Tlf : 46 37 18 44 / 21 13 37 07
 vindinge.sognroskilde@km.dk

 Træffes tirs-fredag kl.9-13 eller efter aftale.